Gedragscode voor de lesgevers - Babyzwemmen

babyzwemmen

 

gezinssport logo

Noord-Limburgse
regiozwemclub
Sint-Oda

Gedragscode voor de lesgevers

Deze gedragscodes omvatten de waarden en normen waar Gezinssport Vlaanderen voor staat.

Respect en afspraken

1/ Ik ben ruim op tijd aanwezig en verwittig het bestuur op tijd als ik afwezig zal zijn. Ik zoek mee naar een vervanger die mijn afwezigheid kan opvangen.   

2/ Ik respecteer alle deelnemers, ongeacht hun kwaliteiten, en hun ouders.

3/ Ik maak goede en duidelijke afspraken met de deelnemers en de ouders.

Plezierbeleving

4/ Ik laat kinderen kind zijn door speelmogelijkheden aan te bieden. Plezier staat voorop.

Fair play

5/ Ik leer de kinderen omgaan met winst en verlies.

6/ Ik ben een voorbeeld van fair play en straal dit ook uit. Ik ban discriminatie en    geef iedereen een gelijke kans.

Waardering

7/ Ik geef opbouwende feedback en complimenteer de kinderen als ze iets goed hebben gedaan. Ik geef geen spottende opmerkingen. Ik draag bij aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van de kinderen.

Veiligheid

8/ Ik zorg voor een veilige sportomgeving en voorzie materiaal aangepast aan de leeftijd en de vaardigheid van de kinderen.

9/ Ik zorg ervoor dat bedrog en (seksueel) misbruik niet plaatsvinden.

10/ Ik maak duidelijk dat pesten niet kan. Ik ban alle vormen van agressie en geweld.

Kwaliteit

11/ Ik bied een degelijke sportles of training aan, aangepast aan de leeftijd van de kinderen, en blijf mijn vaardigheden bijscholen.

Zin om te helpen?

Sofie vertelt over de vrijwilligers van de Gezinsbond. Over hun talenten, hun activiteiten, hun plezier en hun gedrevenheid.